Make your own free website on Tripod.com

Home

Vadrevu Cinaveerabhadrudu
Varavara Rao
Ismail
Candra Kanneganti
Yadukula Bhushan
Tyagarajas last days
Tyagarajas Social Commentary
Tyagaraja on Music
Tyagarajas Inner Circle
Tyagaraja - the glory of Rama
Tyagaraja - The beauty of Rama
Tyagaraja - alaka lallalADaga
Tyagaraja vinati to Rama
Tyagaraja - mA jAnaki
Annamayya - vinnapAlu
Annamayya - tAnE yeruMgunu
Annamayya - Emoko
Annamayya - brahmamokkaTE
Annamayya - marali marali
kshetrayya's padam - evvaDE
Karunashree - pushpavilaapam
Potana - Dussera
Karunashree - Gandhiji
Satish Chander - Chronicle
Tripuraneni Srinivas
Saavitri - bandipOTlu
allam nArAyaNa - amma
Tilak - dEvuDA rakshinchu nA dEsAnni
raviSankar - kOrika
viSvanAtha
jayaprabha
mahejabeen - aakurAlu kAlam
naa raa - apaswaraalu
kae sivaareDDi - oohalloemci oohalloeki
Sikhamani - muvvala caetikarra
afsar
daaSarathi
Kavita O Kavita
mahejabeen - aakurAlu kAlam

mahejabeen - aakurAlu kAlam


aakuraalu_kaalam

- mehajabeen

ataneppuDoo aMtae
oMTarigaa rammaMTE vasaMtaanni veMTa testaaDu

aarubayaTa aakula niSSabdaMloe
cheTlu kavaatu chaestunnaayi
aa selayaeTi neeLLallo
aakaaSa chitraM ghaneebhaviMchiMdi
chukkalu karigi raalutunna dRUSyaM
leelagaa gurtuMdi

vaddu...
naaku vennelaa vaddu, punnamee vaddu
sooryuDokkaDu chaalu

atani nireekshaNaloe ee nallani raatri alaa
gaDavanee...

ataneppuDoo aMtae
vastoo vastoo paaTalni veMTa testaaDu

atani samakshaMloe
pOgoTTukunna baalyaM tirigi pravahistuMdi
SareeraM anubhavaala paaThaSaala avutuMdi
nEnu atani guMDelloe daakkuni paDukuMTaanu
jhaamuraatri
nirdaakshiNyaMgaa nannu laepi
maMjeeranaadaalni tooTaalu veMTaaDina vainaM
chebutaaDu
appuDu
bhayaMgaa atanni naa guMDeloe daachukuMTaanu

atanippuDu laeDu
ee madhya ardhaaMtaraMgaa vaccina
aaku raalE kaalaaniki ekkaDa raalipaDDaaDoe?
When the leaves fall


He is always so.
Asked to come alone, he brings along the Spring.

In the silence of the leaves, in the yard,
trees are marching(??)
water in the stream reflect a painting of the skies.
The stars melting and descending..
I faintly remember the scene.

No...
I do not want the moonlight, or the full-moon
Sun would be enough.

Let this dark night pass in anticipation of his arrival...

He is always so.
As he comes, he brings songs along.

In his presence,
lost childhood gushes back.
body becomes a school of experience.
I hide in his heart and go to sleep.
later in the night,
cruelly he wakes me up and relates the event
of bullets chasing the sound of cymbals(??).
Then,
scared, I hold him close and hide him in my heart.


He is not here anymore.
In the recent unexpected arrival of Fall,
I wonder, where he fell to the ground.

Enter supporting content here